Δρόμοι της Δύσης, 25μέτραΧ12 μέτρα ΙΜΕ 2001 West’s Ways 25mX12m IME 2001