1968 – 1972

Αυτή η περίοδος συνδέει μέσα μου την Αθήνα με το Λονδίνο, εκεί όπου μετέφερα άλυτα προβλήματα που αφορούσαν τη ζωγραφική και την πολιτικοποιημένη τέχνη.
Στην Αθήνα η ομάδας μας (5 Νέοι Έλληνες Ρεαλιστές) εξέθεσε τη δουλειά της, με τεράστιες δυσκολίες λόγω χούντας το 1972, στο Goethe Institute και μετά στην Θεσσαλονίκη. Μετά χωρίσαμε, ένας στη Γερμανία, άλλοι δυο στο Παρίσι, εγώ στο Λονδίνο. Πριν χωρίσουμε βάλαμε ένα θέμα να το δουλεύουμε, έστω χωριστά: Η οικογένεια.

To my mind, that period became the connection point between Athens and London, where I had carried the issues related to painting and politicized art that I had yet to resolve.
Our group (5 Young Greek Realists) exhibited their works at the Goethe Institute in Athens, facing tremendous difficulties because of the military junta in 1972, and later in Thessaloniki. We then went our separate ways; one went to Germany, two moved to Paris, I relocated to London. Before splitting up, we agreed upon a theme to work on, albeit separately: family.

.