1993 Τεμπλο Οικος Ενοχης

Μουσική : Γιώργος Χριστιανάκης