1963 – 1968

ΑΣΚΤ

Το διάστημα που ζωγράφισα τα κυβιστικά έργα (1963-68) συνομιλούσα με τον δάσκαλό μου Γιάννη Μόραλη περί πολιτικής και τέχνης. Στο μικρό μέγεθος η περιπέτεια των μικρών κηλίδων, τα γρατζουνίσματα, οι κόκκοι άμμου και τα μικρά υπονοούμενα ίχνη μου φαίνονταν επαρκή.
Όνειρό μου όμως ήταν να τα κάνω μεγάλα σε ένα μεγάλο ατελιέ που κάποτε θα αποκτούσα.
Παράλληλα ζωγράφιζα δικές μου νεκρές φύσεις: (hydra, still life1, 2) και κάποιες σπουδές όπως τα: prisoner, mirror που τώρα βλέπω ότι ήταν προετοιμασία για τα έργα του κριτικού νεορεαλισμού που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια 1968 – 1974
Αυτή η περίοδος της ΑΣΚΤ είναι συνεχώς στη σκέψη μου τα τελευταία χρόνια που δουλεύω έργα σε μεγάλες διαστάσεις.
Και εξακολουθώ να αντλώ δυνάμεις από την απλότητα που έχει αυτό το πρώτο ύπαιθρο: topio 1963, ένα χρόνο πριν δώσω εξετάσεις στη σχολή.

 

Athens School of Fine Arts (ASFA)

At the time when I was painting my cubist works (1963-1968), Ι had many conversations with my teacher, Yannis Moralis, regarding politics and art. In the creation of smaller-scale works, the adventures of the small dots, the scratches, the grains of sand, and the slight, implicit traces seemed to be enough; what I dreamt, though, was to create larger works, in the big studio that I was going to own one day.
I also painted my own still lifes then (“Hydra,” still life 1, 2) as well as some studies such as “Prisoner” and “Mirror,” which I now realize were the preparatory stage that would lead to the neorealism works of the 1968-1974 period.
The ASFA years have been on my mind recently, now that I have been painting large-scale works. And I continue to draw strength from the simplicity contained in that first landscape, “Topio 1963,” painted a year before I sat for my ASFA entrance exam.