ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ – 2019
Ακρυλικό σε καμβά, 140×160 εκ.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ – 2021
Ακρυλικό σε καμβά, 200×320 εκ.

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ – 2020
Ακρυλικό σε καμβά, 140×190 εκ.